Darwinizm społeczny

Najbardziej niepokojącym aspektem przeniesienia zasad determinizmu rynkowego z gospodarki na życie społeczne jest ukonstytuowanie się nowej i złowróżbnej formy darwinizmu społecznego. Mówi się w poczuciu sprawiedliwości, że nie tylko firmy, ale ludzie i grupy społeczne, które są zdolne, umotywowane i skuteczne w działaniu powinny piąć się w górą, a ci, którzy tacy nie są powinni spadać na sam dół. Panuje pogląd, że to nie społeczeństwa, ale poszczególne jednostki powinny być odpowiedzialne za opiekę

Czytaj dalej

Negowanie cenzury w Internecie

Jeśli więc zanegujemy cenzurę w sieci jako niepożądaną i trudną do zrealizowania, jak w takim razie będziemy chronić nasze dzieci przed demoralizującymi przekazami? Optymalna metoda powinna łączyć dwa obszary.

Wspomniane zestawy rang czy ocen wartości powinny umożliwiać właściwe zdefiniowanie i oszacowanie kluczowych kwestii etycznych oraz np. podejścia do wychowania dzieci tak wszelkiej maści ortodoksom, jak i liberałom, a między tymi dwoma biegunami również setkom innych kategorii ludzi.

Czytaj dalej

Organizacja pracy w 21 wieku

Równie istotne zagrożenie kryje się w samej organizacji pracy. W dość przerażającym scenariuszu nakreślonym przez Thomasa Malone z MIT autor stara się przedstawić możliwy kształt rynku w przypadku, kiedy wykorzystywanie technologii przy jednoczesnym powszechnym opieraniu się na mechanizmach rynkowych w celu organizowania wzajemnych relacji osiągnie swój punkt kulminacyjny. Mielibyśmy wówczas do czynienia z sytuacją, w której wszelkie interakcje podmiotów gospodarczych odbywałyby się na zasadzie przetargów nieograniczonych, nie tylko każda firma, ale każdy pracownik miałby zarejestrowaną działalność gospodarczą i występowałby jako instytucja. Wszystkie zaś tego typu podmioty funkcjonowałyby w rozbudowanej do granic absurdu sieci aliansów, fuzji i joint ventures. W efekcie tego typu projekcji Aspen Institute znaczące ciało opiniotwórcze w zakresie gospodarki stwierdził, że automatyzacja, której wynikiem miaiby być przedstawiony model rynku, byłaby nie tylko niepożądanym, ale wręcz nieefektywnym środowiskiem do prowadzenia działalności gospodarczej.33

Czytaj dalej

Utworzenie wspólnej grupy roboczej

Utworzenie wspólnej grupy roboczej, złożonej z przedstawicieli rządu federalnego oraz władz stanowych, której celem będzie dbałość o odpowiednio duży zakres informacji i danych źródłowych objętych programem powszechnego dostępu.

Włączenie dostawców usług telekomunikacyjnych do wspólnych działań na rzecz tworzenia zaawansowanych serwisów użytkowych powszechnego dostępu.25

Czytaj dalej

Biznes i przywództwo na rzecz przemian

Świat biznesu musi przeanalizować rolę, jaką pełnić ma w nowym systemie ekonomicznym. Chodzi mianowicie o zapewnienie przywództwa w zarządzaniu nadchodzącymi zmianami nie tylko z altruizmu, ale także we własnym interesie. Sukces firm będzie uzależniony od tempa i płynności zmian społecznych wywołanych informatyzacją. Sukces przedsiębiorstw działających w dowolnym państwie narodowym będzie możliwy tylko przy udziale siły roboczej na miarę nowego systemu ekonomicznego, czyli zdrowych, ustabilizowanych, umotywowanych i wykształconych pracowników. Funkcjonowanie rynków krajowych będzie możliwe tylko wtedy, gdy będą one wspierały wprowadzanie nowatorskich rozwiązań i widzieć w nich społeczne korzyści dla siebie, a także gdy będą miały pewność co do swojej prywatności.

Czytaj dalej

Technika, która tworzy bogactwo oraz biedę

Phil Courneyeur, specjalista ds. rozwoju gospodarczego, przedstawił swoje poglądy w dyskusji toczącej się w Internecie w następujący sposób:

To wielki paradoks, że nasz obecny system tworzy oszołamiające bogactwo przy jednoczesnej, jeszcze bardziej oszołamiającej biedzie, marnotrawstwie i niedostatku. Rewolucja techniczna w obecnym wymiarze jedynie przyspiesza katastrofę naszej planety zamiast zatrzymać się na skrzyżowaniu drogi historii ludzkości w miejscu, w którym musimy podjąć decyzje dotyczące życia i śmierci cywilizacji takiej, jaką znamy. Policzone są dni porządku świata opartego na nieustannym dążeniu do ciągłego powiększania majątku i bogacenia się przedsiębiorstw, którego silą napędową jest chęć osiągnięcia zysku. Dzięki technice możemy skutecznie przenieść się w wiek barbarzyństwa, w którym faszyzm będzie wyglądał jak działalność charytatywna i wielki krok na drodze postępu ludzkości.

Czytaj dalej