Prawo karne i karne gospodarcze

Zajmujemy się obsługą klientów indywidualnych w sprawach karnych i karnych skarbowych na każdym etapie postępowania. 

Zakres udzielanej pomocy prawnej obejmuje reprezentację klientów przy czynnościach w postępowaniu przygotowawczym (tak po stronie osoby zatrzymanej, podejrzewanej, podejrzanego, jak i pokrzywdzonego, świadka czy pozostałych podmiotów), w postępowaniu sądowym (przed sądami wszystkich instancji, w tym Sądem Najwyższym czy Europejskim Trybunałem Praw Człowieka, jako reprezentancie dowolnej strony postępowania albo innego podmiotu postępowania sądowego), a także na etapie postępowania wykonawczego oraz w ramach postępowań o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie. 

Świadczymy pomoc prawną na rzecz członków zarządów spółek w związku z pociągnięciem ich do odpowiedzialności karnej bądź karno-skarbowej.

Wilamowscy Adwokaci to:

W

Wiedza. Prawniczo mamy przygotowanie merytoryczne, nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Wiemy jednak, że prawo jest dla ludzi, a nie odwrotnie, i dlatego wykorzystujemy w pracy nie tylko wiedzę prawną, ale także doświadczenie życiowe i wiedzę z innych dziedzin nauki - by wspomnieć na początek psychologię, socjologię, a także nauki ścisłe.

A

Analiza. Spornym jest, czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki. My wiemy, że nie ma dwóch takich samych spraw, nawet jeśli pozornie są podobne. Każda wymaga przygotowania, każda wymaga rozważenia okoliczności, wysłuchania Klienta, zrozumienia interesów stron czy uczestników. Nie działamy sztampowo, nie dajemy się rutynie. Analizujemy.

S

Strategia. "Carpe diem"; "Pójście na żywioł"; "Spontan" - w zależności od epoki dla ludzi pociągające było i jest życie chwilą i dniem dzisiejszym. W naszej pracy to jednak zły pomysł. Dlatego po fazie analizy, planujemy. Różnymi technikami, na różnych poziomach szczegółów. Uważamy, że gabinety, gdzie prowadzi się negocjacje, czy sale sądowe, to nie miejsce na jazdę bez trzymanki.

P

Praktyka. Niektórzy nad efektywność przekładają efektowność. Dla nas upajanie się własnym słowem, wyglądem, czy po prostu samą/samym sobą to pomylenie zawodów: Adwokatura to ani wykład, ani ścianka na gali. Tu chodzi o konkretne problemy do rozwiązania. Prawdziwe. Łącznie mamy około pół wieku prawniczej praktyki zawodowej - zebranej w różnych miejscach, na różnych stanowiskach i z różnymi osobami. Wiemy, że w tej pracy na równi z wiedzą ważna jest racjonalność i osiągnięcie pożądanego celu.

WASP

czyli osa. Osy to dla wielu irytujące, groźne owady. Faktycznie zaś uzupełniają wysiłek pszczół (zainteresowani bez trudu znajdą potwierdzenie tej tezy). Osy zatem również tworzą, inicjują. A żądlą jedynie w obronie. Podobnie jest z nami: przede wszystkim pomagamy, wspieramy, tworzymy i inicjujemy. Nie chcemy być znani tylko z obrony. Bo to absolutnie nie jest nasze jedyne powołanie.

Szybki kontakt:

Sekretariat

52 364 05 96