Karolina Wilamowska

Partnerka Zarządzająca

Adwokatka, mediatorka Centrum Mediacji przy Krajowej Izbie Gospodarczej oraz Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej, doktorantka Uczelni Łazarskiego, trenerka, wykładowczyni, mentorka Fundacji Women in Law.

Absolwentka studiów podyplomowych LegalTech i innowacje w branży prawniczej na SWPS, Tokenizacja i automatyzacja procesów w gospodarce cyfrowej. Aspekty prawne, technologiczne, zarządcze (artificial intelligence, Blockchain, automatyzacja pracy i algorytmów) na Uniwersytecie Śląskim oraz Inspektor Ochrony Danych Osobowych na Polskiej Akademii Nauk oraz licznych szkoleń z zakresu legaltech, nowych technologii i ochrony danych osobowych. Członkini Instytutu Legal Tech przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Zawodowo zajmuje się prawem własności intelektualnej, nowych technologii, ochroną danych osobowych oraz mediacjami (w sprawach IP i IT). Jest prelegentką na polskich i międzynarodowych konferencjach z zakresu prawa własności intelektualnej, prawa nowych technologii oraz mediacji.

Wyróżniona na liście 25 najlepszych prawniczek w biznesie przez Forbes Women w 2022 r.

Wilamowscy Adwokaci to:

W

Wiedza. Prawniczo mamy przygotowanie merytoryczne, nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Wiemy jednak, że prawo jest dla ludzi, a nie odwrotnie, i dlatego wykorzystujemy w pracy nie tylko wiedzę prawną, ale także doświadczenie życiowe i wiedzę z innych dziedzin nauki - by wspomnieć na początek psychologię, socjologię, a także nauki ścisłe.

A

Analiza. Spornym jest, czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki. My wiemy, że nie ma dwóch takich samych spraw, nawet jeśli pozornie są podobne. Każda wymaga przygotowania, każda wymaga rozważenia okoliczności, wysłuchania Klienta, zrozumienia interesów stron czy uczestników. Nie działamy sztampowo, nie dajemy się rutynie. Analizujemy.

S

Strategia. "Carpe diem"; "Pójście na żywioł"; "Spontan" - w zależności od epoki dla ludzi pociągające było i jest życie chwilą i dniem dzisiejszym. W naszej pracy to jednak zły pomysł. Dlatego po fazie analizy, planujemy. Różnymi technikami, na różnych poziomach szczegółów. Uważamy, że gabinety, gdzie prowadzi się negocjacje, czy sale sądowe, to nie miejsce na jazdę bez trzymanki.

P

Praktyka. Niektórzy nad efektywność przekładają efektowność. Dla nas upajanie się własnym słowem, wyglądem, czy po prostu samą/samym sobą to pomylenie zawodów: Adwokatura to ani wykład, ani ścianka na gali. Tu chodzi o konkretne problemy do rozwiązania. Prawdziwe. Łącznie mamy około pół wieku prawniczej praktyki zawodowej - zebranej w różnych miejscach, na różnych stanowiskach i z różnymi osobami. Wiemy, że w tej pracy na równi z wiedzą ważna jest racjonalność i osiągnięcie pożądanego celu.

WASP

czyli osa. Osy to dla wielu irytujące, groźne owady. Faktycznie zaś uzupełniają wysiłek pszczół (zainteresowani bez trudu znajdą potwierdzenie tej tezy). Osy zatem również tworzą, inicjują. A żądlą jedynie w obronie. Podobnie jest z nami: przede wszystkim pomagamy, wspieramy, tworzymy i inicjujemy. Nie chcemy być znani tylko z obrony. Bo to absolutnie nie jest nasze jedyne powołanie.