Karolina Wilamowska

Partner Zarządzający, Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. W 2011 r. z wyróżnieniem ukończyła aplikację adwokacką w Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy.

Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu prawa podatkowego w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy oraz organizowanych przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk studiów podyplomowych „Wykonywanie funkcji Inspektora Ochrony Danych”.

Od 2015 r. wpisana na listę mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Ukończyła z wyróżnienie szkołę prawa  amerykańskiego, organizowaną przez Uniwersytet Warszawski.

Członek Komisji Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz Instytutu Legal Tech przy NRA, przewodnicząca Komisji Edukacji Prawnej i Szkolenia Zawodowego Adwokatów przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy. Doktorantka na Seminarium Doktoranckim na Uczelni Łazarskiego, autorka licznych publikacji, prelegentka na konferencjach, szkoleniowiec z zakresu ochrony danych osobowych, prawa pracy, prawa gospodarczego oraz ekonomii społecznej, pełni funkcję inspektora ochrony danych osobowych.

W ramach praktyki zawodowej zajmuje się obsługą podmiotów gospodarczych oraz jednostek samorządu terytorialnego. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, handlowym, administracyjnym i ochroną danych osobowych.

Wilamowscy Adwokaci to:

W

Wiedza. Prawniczo mamy przygotowanie merytoryczne, nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Wiemy jednak, że prawo jest dla ludzi, a nie odwrotnie, i dlatego wykorzystujemy w pracy nie tylko wiedzę prawną, ale także doświadczenie życiowe i wiedzę z innych dziedzin nauki - by wspomnieć na początek psychologię, socjologię, a także nauki ścisłe.

A

Analiza. Spornym jest, czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki. My wiemy, że nie ma dwóch takich samych spraw, nawet jeśli pozornie są podobne. Każda wymaga przygotowania, każda wymaga rozważenia okoliczności, wysłuchania Klienta, zrozumienia interesów stron czy uczestników. Nie działamy sztampowo, nie dajemy się rutynie. Analizujemy.

S

Strategia. "Carpe diem"; "Pójście na żywioł"; "Spontan" - w zależności od epoki dla ludzi pociągające było i jest życie chwilą i dniem dzisiejszym. W naszej pracy to jednak zły pomysł. Dlatego po fazie analizy, planujemy. Różnymi technikami, na różnych poziomach szczegółów. Uważamy, że gabinety, gdzie prowadzi się negocjacje, czy sale sądowe, to nie miejsce na jazdę bez trzymanki.

P

Praktyka. Niektórzy nad efektywność przekładają efektowność. Dla nas upajanie się własnym słowem, wyglądem, czy po prostu samą/samym sobą to pomylenie zawodów: Adwokatura to ani wykład, ani ścianka na gali. Tu chodzi o konkretne problemy do rozwiązania. Prawdziwe. Łącznie mamy około pół wieku prawniczej praktyki zawodowej - zebranej w różnych miejscach, na różnych stanowiskach i z różnymi osobami. Wiemy, że w tej pracy na równi z wiedzą ważna jest racjonalność i osiągnięcie pożądanego celu.

WASP

czyli osa. Osy to dla wielu irytujące, groźne owady. Faktycznie zaś uzupełniają wysiłek pszczół (zainteresowani bez trudu znajdą potwierdzenie tej tezy). Osy zatem również tworzą, inicjują. A żądlą jedynie w obronie. Podobnie jest z nami: przede wszystkim pomagamy, wspieramy, tworzymy i inicjujemy. Nie chcemy być znani tylko z obrony. Bo to absolutnie nie jest nasze jedyne powołanie.