Krzysztof Wilamowski

Partner Zarządzający, Adwokat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2010 roku w szeregach Adwokatury: w latach 2010 – 2020 członek Izby Adwokackiej w Krakowie, a od 2020 roku Izby Adwokackiej w Bydgoszczy.

Od 2000 roku działał w wielu organizacjach pozarządowych, z Helsińską Fundacją Praw Człowieka na czele. W kolejnych latach współpracował także z United Nations Development Program, Grupą Pompidou Rady Europy (platforma etyczna) i innymi organizacjami działającymi na rzecz ochrony praw człowieka i praw osób stygmatyzowanych, marginalizowanych i wykluczonych.

W 2002 roku ukończył szkolenie z zakresu międzynarodowego prawa humanitarnego konfliktów zbrojnych. W 2004 roku ukończył studia podyplomowe na Akademii Obrony Narodowej na kierunku bezpieczeństwa narodowego. W tym samym roku uzyskał uprawnienia trenera praw człowieka i od tej pory prowadził szereg szkoleń poświęconych tej tematyce.

Jest autorem i współautorem szeregu publikacji z zakresu ochrony praw człowieka, a także wybranych aspektów procedury karnej.

Od 2020 roku jest stałym mediatorem Centrum Mediacyjnego przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Bydgoszczy.

Specjalizuje się w prawie karnym, rodzinnym i cywilnym.

Wilamowscy Adwokaci to:

W

Wiedza. Prawniczo mamy przygotowanie merytoryczne, nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Wiemy jednak, że prawo jest dla ludzi, a nie odwrotnie, i dlatego wykorzystujemy w pracy nie tylko wiedzę prawną, ale także doświadczenie życiowe i wiedzę z innych dziedzin nauki - by wspomnieć na początek psychologię, socjologię, a także nauki ścisłe.

A

Analiza. Spornym jest, czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki. My wiemy, że nie ma dwóch takich samych spraw, nawet jeśli pozornie są podobne. Każda wymaga przygotowania, każda wymaga rozważenia okoliczności, wysłuchania Klienta, zrozumienia interesów stron czy uczestników. Nie działamy sztampowo, nie dajemy się rutynie. Analizujemy.

S

Strategia. "Carpe diem"; "Pójście na żywioł"; "Spontan" - w zależności od epoki dla ludzi pociągające było i jest życie chwilą i dniem dzisiejszym. W naszej pracy to jednak zły pomysł. Dlatego po fazie analizy, planujemy. Różnymi technikami, na różnych poziomach szczegółów. Uważamy, że gabinety, gdzie prowadzi się negocjacje, czy sale sądowe, to nie miejsce na jazdę bez trzymanki.

P

Praktyka. Niektórzy nad efektywność przekładają efektowność. Dla nas upajanie się własnym słowem, wyglądem, czy po prostu samą/samym sobą to pomylenie zawodów: Adwokatura to ani wykład, ani ścianka na gali. Tu chodzi o konkretne problemy do rozwiązania. Prawdziwe. Łącznie mamy około pół wieku prawniczej praktyki zawodowej - zebranej w różnych miejscach, na różnych stanowiskach i z różnymi osobami. Wiemy, że w tej pracy na równi z wiedzą ważna jest racjonalność i osiągnięcie pożądanego celu.

WASP

czyli osa. Osy to dla wielu irytujące, groźne owady. Faktycznie zaś uzupełniają wysiłek pszczół (zainteresowani bez trudu znajdą potwierdzenie tej tezy). Osy zatem również tworzą, inicjują. A żądlą jedynie w obronie. Podobnie jest z nami: przede wszystkim pomagamy, wspieramy, tworzymy i inicjujemy. Nie chcemy być znani tylko z obrony. Bo to absolutnie nie jest nasze jedyne powołanie.