Cezariusz Klonkowski

Paralegal

Student piątego roku prawa na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, absolwent studiów magistersko-inżynierskich na Wydziale Elektroniki, Informatyki i Elektrotechniki na PB w Bydgoszczy.

Pan Cezariusz jest związany z sektorem ochrony danych osobowych od ponad pięciu lat, gdzie pełnił różnorodne role, w tym funkcję IOD i audytora wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji ISO-27001. Dodatkowo, jest aktywnym uczestnikiem kursów i szkoleń organizowanych przez UODO/GIODO.

Jest on również absolwentem podyplomowych studiów „Prawa Medycznego” na Wydziale Prawa i Administracji, UMK Toruń, oraz studiów „Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych” na Wydziale Prawa i Administracji, UKSW w Warszawie.

Obszar zainteresowań to prawo medyczne, nowe technologie, ochrona danych osobowych oraz spółki prawa handlowego.

Współpracę z Kancelarią rozpoczął w 2022 roku jako uczestnik Programu Mentoringowego.

Wilamowscy Adwokaci to:

W

Wiedza. Prawniczo mamy przygotowanie merytoryczne, nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Wiemy jednak, że prawo jest dla ludzi, a nie odwrotnie, i dlatego wykorzystujemy w pracy nie tylko wiedzę prawną, ale także doświadczenie życiowe i wiedzę z innych dziedzin nauki - by wspomnieć na początek psychologię, socjologię, a także nauki ścisłe.

A

Analiza. Spornym jest, czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki. My wiemy, że nie ma dwóch takich samych spraw, nawet jeśli pozornie są podobne. Każda wymaga przygotowania, każda wymaga rozważenia okoliczności, wysłuchania Klienta, zrozumienia interesów stron czy uczestników. Nie działamy sztampowo, nie dajemy się rutynie. Analizujemy.

S

Strategia. "Carpe diem"; "Pójście na żywioł"; "Spontan" - w zależności od epoki dla ludzi pociągające było i jest życie chwilą i dniem dzisiejszym. W naszej pracy to jednak zły pomysł. Dlatego po fazie analizy, planujemy. Różnymi technikami, na różnych poziomach szczegółów. Uważamy, że gabinety, gdzie prowadzi się negocjacje, czy sale sądowe, to nie miejsce na jazdę bez trzymanki.

P

Praktyka. Niektórzy nad efektywność przekładają efektowność. Dla nas upajanie się własnym słowem, wyglądem, czy po prostu samą/samym sobą to pomylenie zawodów: Adwokatura to ani wykład, ani ścianka na gali. Tu chodzi o konkretne problemy do rozwiązania. Prawdziwe. Łącznie mamy około pół wieku prawniczej praktyki zawodowej - zebranej w różnych miejscach, na różnych stanowiskach i z różnymi osobami. Wiemy, że w tej pracy na równi z wiedzą ważna jest racjonalność i osiągnięcie pożądanego celu.

WASP

czyli osa. Osy to dla wielu irytujące, groźne owady. Faktycznie zaś uzupełniają wysiłek pszczół (zainteresowani bez trudu znajdą potwierdzenie tej tezy). Osy zatem również tworzą, inicjują. A żądlą jedynie w obronie. Podobnie jest z nami: przede wszystkim pomagamy, wspieramy, tworzymy i inicjujemy. Nie chcemy być znani tylko z obrony. Bo to absolutnie nie jest nasze jedyne powołanie.