Krzysztof Niespodziński

Aplikant Adwokacki

Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, autor pracy magisterskiej z zakresu postępowania cywilnego, wielokrotny beneficjent stypendiów za osiągnięcia w nauce (w tym stypendiów JM Rektora UWr). W czasie studiów aktywny członek Uniwersyteckiej Poradni Prawnej we Wrocławiu świadczącej pomoc prawną pro bono osobom, których nie stać na profesjonalną pomoc prawną, a obecnie – aplikant adwokacki wpisany na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy, odbywający aplikację pod patronatem Partnera Kancelarii – adw. Karoliny Wilamowskiej.

Doświadczenia zawodowe zdobywał poprzez praktyki zawodowe w instytucjach publicznych (prokuratura i rzecznik praw konsumentów) oraz kancelarii adwokackiej, a także poprzez aktywny udział w tzw. klinicznym nauczaniu prawa. Z Kancelarią związany od czasów studiów.

W spektrum jego zainteresowań znajduje się prawo cywilne, gospodarcze i administracyjne.

Wilamowscy Adwokaci to:

W

Wiedza. Prawniczo mamy przygotowanie merytoryczne, nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Wiemy jednak, że prawo jest dla ludzi, a nie odwrotnie, i dlatego wykorzystujemy w pracy nie tylko wiedzę prawną, ale także doświadczenie życiowe i wiedzę z innych dziedzin nauki - by wspomnieć na początek psychologię, socjologię, a także nauki ścisłe.

A

Analiza. Spornym jest, czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki. My wiemy, że nie ma dwóch takich samych spraw, nawet jeśli pozornie są podobne. Każda wymaga przygotowania, każda wymaga rozważenia okoliczności, wysłuchania Klienta, zrozumienia interesów stron czy uczestników. Nie działamy sztampowo, nie dajemy się rutynie. Analizujemy.

S

Strategia. "Carpe diem"; "Pójście na żywioł"; "Spontan" - w zależności od epoki dla ludzi pociągające było i jest życie chwilą i dniem dzisiejszym. W naszej pracy to jednak zły pomysł. Dlatego po fazie analizy, planujemy. Różnymi technikami, na różnych poziomach szczegółów. Uważamy, że gabinety, gdzie prowadzi się negocjacje, czy sale sądowe, to nie miejsce na jazdę bez trzymanki.

P

Praktyka. Niektórzy nad efektywność przekładają efektowność. Dla nas upajanie się własnym słowem, wyglądem, czy po prostu samą/samym sobą to pomylenie zawodów: Adwokatura to ani wykład, ani ścianka na gali. Tu chodzi o konkretne problemy do rozwiązania. Prawdziwe. Łącznie mamy około pół wieku prawniczej praktyki zawodowej - zebranej w różnych miejscach, na różnych stanowiskach i z różnymi osobami. Wiemy, że w tej pracy na równi z wiedzą ważna jest racjonalność i osiągnięcie pożądanego celu.

WASP

czyli osa. Osy to dla wielu irytujące, groźne owady. Faktycznie zaś uzupełniają wysiłek pszczół (zainteresowani bez trudu znajdą potwierdzenie tej tezy). Osy zatem również tworzą, inicjują. A żądlą jedynie w obronie. Podobnie jest z nami: przede wszystkim pomagamy, wspieramy, tworzymy i inicjujemy. Nie chcemy być znani tylko z obrony. Bo to absolutnie nie jest nasze jedyne powołanie.