Mikołaj Kaszak

Aplikant Adwokacki

Absolwent stacjonarnych studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Studia ukończył z oceną bardzo dobrą, broniąc pracę magisterską pt. „Odpowiedzialność cywilnoprawna w spółkach osobowych”. Wielokrotny beneficjent stypendiów naukowych za wybitne osiągnięcia w nauce, w tym trzykrotnie nagrodzony Stypendium Jego Magnificencji Rektora UMK dla najlepszych studentów. Prelegent na ogólnopolskich konferencjach naukowych o różnorodnej tematyce.

W trakcie studiów był aktywnym członkiem Studenckiego Koła Naukowego Prawa Karnego, w ramach którego działał w uniwersyteckiej Klinice 42, udzielając porad prawnych pro bono dla osadzonych w zakładach karnych. Zdobywał również doświadczenie, odbywając praktyki w kancelariach adwokackich i radcowskich.

Obecnie aplikant adwokacki wpisany na listę aplikantów adwokackich prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Bydgoszczy, odbywający aplikację pod patronatem Partnera Kancelarii – adw. Krzysztofa Wilamowskiego.

W obszarze jego zainteresowań znajdują się zagadnienia z zakresu prawa gospodarczego, cywilnego, rodzinnego i medycznego.

Z Kancelarią związany od marca 2021 roku.

Wilamowscy Adwokaci to:

W

Wiedza. Prawniczo mamy przygotowanie merytoryczne, nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Wiemy jednak, że prawo jest dla ludzi, a nie odwrotnie, i dlatego wykorzystujemy w pracy nie tylko wiedzę prawną, ale także doświadczenie życiowe i wiedzę z innych dziedzin nauki - by wspomnieć na początek psychologię, socjologię, a także nauki ścisłe.

A

Analiza. Spornym jest, czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki. My wiemy, że nie ma dwóch takich samych spraw, nawet jeśli pozornie są podobne. Każda wymaga przygotowania, każda wymaga rozważenia okoliczności, wysłuchania Klienta, zrozumienia interesów stron czy uczestników. Nie działamy sztampowo, nie dajemy się rutynie. Analizujemy.

S

Strategia. "Carpe diem"; "Pójście na żywioł"; "Spontan" - w zależności od epoki dla ludzi pociągające było i jest życie chwilą i dniem dzisiejszym. W naszej pracy to jednak zły pomysł. Dlatego po fazie analizy, planujemy. Różnymi technikami, na różnych poziomach szczegółów. Uważamy, że gabinety, gdzie prowadzi się negocjacje, czy sale sądowe, to nie miejsce na jazdę bez trzymanki.

P

Praktyka. Niektórzy nad efektywność przekładają efektowność. Dla nas upajanie się własnym słowem, wyglądem, czy po prostu samą/samym sobą to pomylenie zawodów: Adwokatura to ani wykład, ani ścianka na gali. Tu chodzi o konkretne problemy do rozwiązania. Prawdziwe. Łącznie mamy około pół wieku prawniczej praktyki zawodowej - zebranej w różnych miejscach, na różnych stanowiskach i z różnymi osobami. Wiemy, że w tej pracy na równi z wiedzą ważna jest racjonalność i osiągnięcie pożądanego celu.

WASP

czyli osa. Osy to dla wielu irytujące, groźne owady. Faktycznie zaś uzupełniają wysiłek pszczół (zainteresowani bez trudu znajdą potwierdzenie tej tezy). Osy zatem również tworzą, inicjują. A żądlą jedynie w obronie. Podobnie jest z nami: przede wszystkim pomagamy, wspieramy, tworzymy i inicjujemy. Nie chcemy być znani tylko z obrony. Bo to absolutnie nie jest nasze jedyne powołanie.