Monika Steltmann - portret

Monika Steltmann

Paralegal

Absolwentka studiów licencjackich oraz magisterskich na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim
w Olsztynie na kierunku filozofia. Studia I stopnia ukończyła z oceną bardzo dobrą, broniąc pracę licencjacką pt. „Etyka biznesu wobec patologii życia gospodarczego. Studia II stopnia ukończyła z oceną bardzo dobrą, broniąc pracę pt. „O pojęciu władzy w filozofii Michela Foucault i zagrożeniach wynikających z wpływu władzy na polityczne i prywatne życie jednostek”.

W trackie studiów coroczna beneficjentka stypendium naukowego Rektora dla najlepszych studentów.

Obecnie studentka IV roku prawa na Akademii Kujawsko – Pomorskiej w Bydgoszczy.

Od 2013 roku prowadzi własną działalność gospodarczą. Od 2014 roku z uwagi na profil współprowadzonej działalności gospodarczej, ściśle związana z kwestiami ochrony środowiska
i prawem odpadowym dot. Instalacji przetwarzania odpadów, zbierania odpadów niebezpiecznych oraz innych niż niebezpieczne.

Interesuje się prawem gospodarczym, cywilnym i karnym.

Wilamowscy Adwokaci to:

W

Wiedza. Prawniczo mamy przygotowanie merytoryczne, nie tylko teoretyczne, ale i praktyczne. Wiemy jednak, że prawo jest dla ludzi, a nie odwrotnie, i dlatego wykorzystujemy w pracy nie tylko wiedzę prawną, ale także doświadczenie życiowe i wiedzę z innych dziedzin nauki - by wspomnieć na początek psychologię, socjologię, a także nauki ścisłe.

A

Analiza. Spornym jest, czy można wejść dwa razy do tej samej rzeki. My wiemy, że nie ma dwóch takich samych spraw, nawet jeśli pozornie są podobne. Każda wymaga przygotowania, każda wymaga rozważenia okoliczności, wysłuchania Klienta, zrozumienia interesów stron czy uczestników. Nie działamy sztampowo, nie dajemy się rutynie. Analizujemy.

S

Strategia. "Carpe diem"; "Pójście na żywioł"; "Spontan" - w zależności od epoki dla ludzi pociągające było i jest życie chwilą i dniem dzisiejszym. W naszej pracy to jednak zły pomysł. Dlatego po fazie analizy, planujemy. Różnymi technikami, na różnych poziomach szczegółów. Uważamy, że gabinety, gdzie prowadzi się negocjacje, czy sale sądowe, to nie miejsce na jazdę bez trzymanki.

P

Praktyka. Niektórzy nad efektywność przekładają efektowność. Dla nas upajanie się własnym słowem, wyglądem, czy po prostu samą/samym sobą to pomylenie zawodów: Adwokatura to ani wykład, ani ścianka na gali. Tu chodzi o konkretne problemy do rozwiązania. Prawdziwe. Łącznie mamy około pół wieku prawniczej praktyki zawodowej - zebranej w różnych miejscach, na różnych stanowiskach i z różnymi osobami. Wiemy, że w tej pracy na równi z wiedzą ważna jest racjonalność i osiągnięcie pożądanego celu.

WASP

czyli osa. Osy to dla wielu irytujące, groźne owady. Faktycznie zaś uzupełniają wysiłek pszczół (zainteresowani bez trudu znajdą potwierdzenie tej tezy). Osy zatem również tworzą, inicjują. A żądlą jedynie w obronie. Podobnie jest z nami: przede wszystkim pomagamy, wspieramy, tworzymy i inicjujemy. Nie chcemy być znani tylko z obrony. Bo to absolutnie nie jest nasze jedyne powołanie.